Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Kada smo svesni neovlašćenih referenci na naše sertifikate, nastojimo da ih zaustavimo. Nažalost, nismo u mogućnosti da budemo svesni svih neovlašćenih referenci, niti da ih sve zaustavimo, i uprkos našim naporima, neki mogu i dalje postojati.

Mere predostrožnosti: provera važećih sertifikata

Što se tiče sertifikata čiji su sertifikati objavljeni na [http://certificat.ecocert.com] (http://certificat.ecocert.com), pozivamo vas da na ovom web mestu sistematski proveravate kompanije sa važećim ECOCERT sertifikatom, u celosti ili delimično njihovih proizvoda ili aktivnosti, ali takođe i da bi se potvrdilo da su njihovi proizvodi stvarno sertifikovani. Što se tiče ostalih sertifikata, Ecocert ažurira informacije o proizvodima koje sertifikujemo i čini ih dostupnim [na zahtev. ] (https://www.ecocert.com/en/contact)

Neiscrpna lista neovlašćenih referenci koje već poznaje Ecocert

U nastavku ćete naći spisak kompanija koji sugerišu, uprkos našim porudžbinama, da njihove aktivnosti ili njihovi proizvodi imaju koristi od ECOCERT sertifikata, naročito upotrebom ECOCERT marke ili logotipa, što nije slučaj.

NB: Informacije na ovoj stranici su tačne na datum objavljivanja na mreži. Uprkos činjenici da se ove informacije redovno ažuriraju, moguće je da su navedene kompanije prestale da neovlašćeno upućuju na Ecocert kada ih korisnik web stranice pročita. "

Ime kompanije

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Tip neovlašćene reference

Datum onlajn objavljivanja

Ime kompanije

ARGAN OIL CO

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

02/2019

Ime kompanije

KROUS – DIZAO

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

07/2020

Ime kompanije

BIO FOURNISSEUR DUBAI

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

04/2019

Ime kompanije

PT SANSAN

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Falsifikovana potvrda

Datum onlajn objavljivanja

01/2020

Ime kompanije

AH

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

06/2020

Ime kompanije

ASINERIE DES THIBAUDS

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

12/2019

Ime kompanije

DOOBALINE

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

03/2019

Ime kompanije

GLORYFEEL

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

06/2020

Ime kompanije

CLEANOLOGY

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Sredstva za čišćenje

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

03/2020

Ime kompanije

LUZERN

KATEGORIJA PROBLEMA / PROGRAM NA KOJI SE ODNOSI

Kozmetika

Tip neovlašćene reference

Neovlašćeno referenciranje na Ecocert

Datum onlajn objavljivanja

10/2020

Vidite više